Nuttige info

Een levensbedreigende situatie ?

Bel noodnummer 112

Huisarts van wacht ?

Onze praktijk is elke weekdag open en bereikbaar van 8 tot 19u.
Voor meer info, zie contact

Buiten de openingsuren kan u de huisarts van wacht bereiken op:
Tel. 014 22 22 00

In het weekend (van vr 19u tot ma 8u):
Tel. 014 22 22 00
www.wachtpostzuiderkempen.be

Apotheker van wacht ?

Zie website www.apotheek.be

Tandarts van wacht ?

zie website www.tandarts.be/wachtdienst
of bel 0903 39 969

Antigifcentrum

Zie website www.antigifcentrum.be
of bel 070 245 245

Zelfmoordpreventie

Bel 0800 325 123 of 02 649 95 55

Kind & Gezin

Zie website www.kindengezin.be

Over voorschriften en attesten ...

Voorschriften en attesten worden uitsluitend tijdens een raadpleging afgeleverd. Het RIZIV laat het zomaar ophalen van voorschriften niet meer toe. Jouw arts schrijft steeds voldoende medicatie voor om de periode tot de volgende raadpleging, waarop zij controle nodig acht, te overbruggen.

Voor het invullen van formulieren is informatie en tijd nodig. Kom hiervoor best op raadpleging dus.

Je arts mag enkel attesten schrijven, die stroken met de waarheid. Maak het daarom niet moeilijk: vraag alleen wat redelijk, écht en verantwoord is. Valse attesten zullen uiteraard altijd geweigerd worden.

Kan je electronisch betalen in de praktijk ?

Patiënten kunnen uiteraard cash betalen, maar bij voorkeur worden consultaties met bankcontact of payconiq afgerekend.

Over resultaten, bloedonderzoek, radiologie, ...

Resultaten van bloedonderzoeken, radiologische onderzoeken (rx, echo, CT- en MRI-scan) en verslagen van ziekenhuizen worden niet telefonisch besproken, hiervoor dient u een afspraak te maken. Hou er rekening mee dat deze resultaten nog niet beschikbaar zijn op dezelfde dag en dat verslagen van specialisten soms veel later bij ons toekomen. Even bellen met onze secretaresse is een goede tip!

Afspraken voor medisch vertegenwoordigers

Medisch vertegenwoordigers kunnen max. 2x per jaar een afspraak maken, telefonisch via het secretariaat of via www.artsenvertegenwoordiger.be