Waarvoor kan u bij ons terecht?

Algemeen

 • Ziekte of gezondheidsgerelateerde vragen
 • Bespreking van onderzoeksresultaten (bloednames, radiologie)
 • Verwijzing / overleg specialist of paramedici
 • Bloedafname, urineonderzoek, stoelgangsonderzoek
 • Preoperatieve onderzoeken (zoals een EKG)
 • Vaccinaties
 • Reisadviezen
 • Rookstop
 • Sportmedische keuring en sportletsels
 • Levenstijladviezen
 • SOA-screening
 • Opvolging chronische problematieken ( COPD, Diabetes, Astma, schildklier, hypertensie , hypercholesterolemie, …)
 • Ziektebriefjes en attesten
 • Wilsbeschikking

Technische zaken

 • Hechten en verwijderen van hechtingen
 • Nemen van biopsies
 • Verwijderen oorprop
 • Wondzorg
 • Verwijderen kleine huidtumoren
 • Behandelen van wratten (cryotherapie)
 • Behandeling van ingegroeide teennagels
 • Gips/spalken en gipsen verwijderen
 • Spirometrie
 • ECG (electrocardiogram)
 • 24u bloeddrukmeting

Vrouw

 • Zwangerschapstest
 • Zwangerschapsbegeleiding
 • Uitstrijkjes
 • Borstonderzoek
 • Hormonale implantaten / anticonceptie

Kind

 • Vaccinaties
 • Zuigelingenzorg en voeding
 • Verwijzing logopedie / kinesitherapie/ psychologie
 • Adviezen (voeding / slapen / bedplassen / school / … )

Preventiegeneeskunde

 • Borstkanker
 • Baarmoederhalskanker
 • Colonkanker
 • Prostaatkanker
 • Screening op cardiovasculaire risico’s
 • Familiale overdraagbare aandoeningen
 • Adviezen via leeftijdsafhankelijke online preventietools
 • Vaccinaties
 • Reisgeneeskunde advies

Psychosociale problemen

 • Begeleiding van psychische problemen (depressie, burnout, …)
 • Palliatieve en terminale thuiszorg
 • Begeleiding bij loopbaanproblematieken
 • Nauwe samenwerking met psychiaters/psychologen / coaches

Globaal medisch dossier

 • Een globaal medisch dossier (GMD) houdt in dat je huisarts alle belangrijke medische gegevens verzamelt.
 • Zo kunnen wij als huisarts het overzicht bewaren en hierdoor een betere patiëntgerichte begeleiding garanderen.
  Indien gewenst kan een GMD worden geopend. Vraag ernaar tijdens je raadpleging of huisbezoek. Er is geen kost aan verbonden .
 • Ouders, vraag even na of dit voor jullie kinderen reeds gebeurd is.
  Bij verhuis of wijziging van huisarts kan het dossier, op jouw vraag, eenvoudig worden doorgegeven aan de nieuwe huisarts.